20 sierpnia 2014

"Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan" Lela Gilbert, Paul Marshall, Nina Shea

Art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
 
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
Tyle stanowi prawo, jak jest z jego przestrzeganiem wiemy sami. Myślę tu o każdej religii, dobrze wiemy, jak trudno w naszym kraju żyje się niechrześcijanom....  Na świecie jest już znacznie gorzej...mapa pochodzi z książkiKsiążka "Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan" to swoiste kompendium wiedzy o prześladowaniach. Każdy chrześcijanin powinien ją przeczytać, aby wiedzieć, że Kościół to coś więcej, niż nasze lokalne spory, którego radia słuchać, albo co jakiś ksiądz powiedział i z kim się nie zgadza. Niechrześcijanie również powinni zapoznać się z tą pozycją, aby nie zaciemniać obrazu tezami, że Kościół żyje jak pączek w maśle. Nie wszędzie! Dramatyczna sytuacja uczniów Jezusa, która wyłania się z kart książki jest doskonale udokumentowana z podaniem kontekstu i przyczyn owych zagrożeń. Autorzy to nie pobożne panie z "Kółka różańcowego" lamentujące, że inni się z nich śmieją. Paul Marshall jest bowiem wykładowcą Center for Religious Fredom w Hudson Institute (Waszyngton) i autorem ponad dwudziestu nagrodzonych książek. W swojej pracy zajmuje się stosunkami międzynarodowymi i radykalnym islamem. Lela Gilbert, adiunkt w tym samym instytucie, na co dzień współpracuje m.in. z "Jerusalem Post" i "National Review Online". Mieszka w Kalifornii i w Jerozolimie. Natomiast Nina Shea od lat zajmuje się prawami człowieka na płaszczyźnie międzynarodowej. W latach 1999-2-12 była członkiem Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej przy Kongresie Stanów Zjednoczonych. Była też delegatem ONZ zajmującym się prawami człowieka. Tyle o autorach. A o czym jest sama książka?W 2013 roku stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie opublikowało raport "Prześladowani i Zapomniani", z którego wynika, że w 2012 r. 105 tysięcy chrześcijan straciło życie tylko z powodu wiary w Jezusa, a 200 milionów żyje w krajach, gdzie nie wolno im swobodnie wyznawać swojej wiary. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy znalazły się: islam wojujący, radykalny hinduizm i buddyzm czy dyktatorskie reżimy. Autorzy omawiają prześladowania chrześcijan pod kątem politycznym, socjalnym, religijnym i co niezmiernie ważne, zarówno globalnym, jak i przedstawiają  historie wielu ofiar.Ja chciałabym dziś zwrócić uwagę przede wszystkim na prześladowania w Iraku. W ostatnich dniach dochodzą stamtąd wstrząsające informacje. Książka pomoże z pewnością w zrozumieniu przyczyn takiego stanu rzeczy, które media albo pomijają, albo bagatelizują...


"Kościół w Iraku znajduje się w stanie kryzysu z powodu trwających od dziesięciu lat brutalnych prześladowań. Obalenie rządów dyktatorskich Saddama Husajna oraz świeckiej partii Baas (Partii Odrodzenia Arabskiego) rozpętało bezwzględna kampanię czystek religijnych skierowanym przeciwko starożytnym wspólnotom chrześcijańskim w Iraku. (...) Od roku 2003 az dwie trzecie z około 1,5 miliona irakijskich chrześcijan wyznania chaldejskiego i ormiańskiego Kościoła prawosławnego, jak również część protestantów uciekła do Syrii, Jordanii oraz innych, bardziej odległych miejsc". (s.266)


Irak od lat jest pogrążony w chaosie. Światowe media dopiero dziś wspominają o krwawych prześladowaniach. Tymczasem jednym z najbardziej brutalnych aktów przemocy był atak na katedrę w Bagdadzie  (31 października 2010 r.). Islamscy terroryści podczas Mszy świętej zastrzelili 58 osób i ranili co najmniej 60 innych. Dziś kraj nadal spływa krwią ofiar, teraz potrzebna jest natychmiastowa pomoc.
http://www.gpch.pl/irak


Więcej na temat aktualnej sytuacji w Iraku przeczytasz tutaj.
Anna M.
LINKI

Głos Prześladowanych Chrześcijan - organizacja pozarządowaeiobaNOTKA O KSIĄŻCE

tytuł oryginału:    Persecuted: The Global Assault on Christians
wydawnictwo:    Święty Wojciech
data wydania:     2014
liczba stron:        416

moja ocena  6/6


Serdecznie dziękuję za możliwość przedpremierowego przeczytania powieści 
Wydawnictwu Święty Wojciech

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Recent Posts